TURIST PRIN ORAȘ: Pe strada Vasile Pârvan din Mangalia [galerie FOTO]

0
1078

TURIST PRIN ORAȘ. La 1 Mai, s‑a des­chis sezo­nul esti­val 2018… La suges­tia mai mul­tor citi­tori, ne-am pro­pus să urmăm dife­ri­te tra­see ale turiș­ti­lor ce vor vizi­ta Man­ga­lia și vor mer­ge ”per pedes apos­to­lo­rum”, spre mare. Iată ce văd cei doi turiști din poza de mai sus, pe stra­da ce poar­tă nume­le mare­lui isto­ric român Vasi­le Pâr­van:

De ce nu a fost moder­ni­za­tă aceas­tă stra­dă, de atâ­ta timp? Ba pen­tru că s‑au intro­dus gaze­le, ba pen­tru că nu au fost fon­duri, ba pen­tru că…

Citi­to­rii întrea­bă: Ne puteți spu­ne când vor fi refă­cu­te tro­tu­a­re­le și când va fi asfal­ta­tă stra­da Vasi­le Pâr­van, aceas­tă impor­tan­tă cale de acces auto și pie­to­nal spre mare, ade­vă­ra­tă ”car­te de vizi­tă” pen­tru oraș, sti­mați edili ai Man­ga­li­ei?


Alte arti­co­le pe teme ase­mă­nă­toa­re:

TURIST PRIN MANGALIA, epi­so­dul 1. De când n‑ați mai tre­cut prin par­cul ”pen­tru copii” de la Bal­near? [gale­rie FOTO]

TURIST PRIN MANGALIA, la vre­me de sea­ră [II]. Farul ‘geno­vez’, digul, ilu­mi­na­tul public și enter­tain­ment-ul


Man­ga­lia News, Luni, 14 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.