Trupa de Teatru Thaliamar ne oferă un nou spectacol cu piesa PISICA VERDE!

0
287

SÂMBĂTĂ, 12.05.2018, ora 18:00, la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia. Bilet adulți 20 lei, elevi 10 lei. Spec­ta­col reco­man­dat per­soa­ne­lor pes­te 15 ani. Pie­sa Pisi­ca ver­de, după Eli­se Wilk, este o felie dură din via­ța unor tineri — care au exact vâr­sta acto­ri­lor.

Tine­rii, negli­jați de fami­lii și de soci­e­ta­te, cresc cu trau­me, toc­mai din cau­za părin­ți­lor, iar aces­te trau­me îi vor afec­ta puter­nic și pe cei din jurul lor. Au învă­țat să min­tă, dar se mint pe ei, con­fun­dă rea­li­ta­tea cu fic­țiu­nea și întâm­pla­rea face să se întâl­neas­că exact cu…

Vă aștep­tăm să vedeți toa­tă poves­tea.

Banii adu­nați vor fi folo­siți pen­tru depla­să­ri­le Tru­pei Tha­li­a­mar la con­cur­su­ri­le și fes­ti­va­lu­ri­le din țară. Așa­dar, venind la spec­ta­col, sus­ți­neți tru­pa loca­lă și vedeți un spec­ta­col minu­nat.

Vă așteap­tă PISICA VERDE! (regia: Aura Mir­cea).


Man­ga­lia News, Luni, 07.05.2018.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele