Tot despre parcurile din Mangalia! Astăzi, parcul de la Poștă [galerie FOTO]

0
1729

Tot des­pre par­cu­ri­le din Man­ga­lia! Astăzi, par­cul de la Poș­tă:

Băn­ci­le nu mai sunt… Au rămas numai supor­ții din beton…, iar fân­tâ­na arte­zi­a­nă a secat de mult…

UPDATER.M: Nu doar ban­ci­le au dis­pa­rut! Au dis­pa­rut si bar­ne­le pe care se ridi­cau plan­te­le aga­ta­toa­re si umbreau par­cul! In zile­le cal­du­roa­se era o pla­ce­re sa te raco­res­ti la umbra! Au dis­trus tot…

Spi­cu­iri din­tr-un arti­col publi­cat acum doi ani

Vor­bind des­pre sim­bo­luri ale ora­șu­lui și des­pre spe­ci­fi­cul unui ampla­sa­ment, iată, am găsit pe inter­net câte­va poze cu fân­tâ­na arte­zi­a­nă din păr­cu­le­țul aflat vizavi de Poș­ta veche din Man­ga­lia, ansam­blu ambien­tal pro­iec­tat de un cunos­cut arhi­tect local. Se vede aici, în foto­gra­fi­i­le de mai jos, o idee fru­moa­să, o con­cep­ție pei­sa­gis­ti­că uni­ta­ră, inspi­ra­tă din spe­ci­fi­cul marin al Man­ga­li­ei… Din păca­te, și aceas­tă arte­zi­a­nă a fost lăsa­tă în para­gi­nă în ulti­mii ani…

Alte arti­co­le pe aceas­tă temă: 

Vreau ora­șul pe care îl meri­tă copi­ii noș­tri! Și nu cred ca ASTA e ceea ce meri­tă!’

OPINII CIVICE: Au ple­cat băn­ci­le din oraș! De vină este ”indi­ce­le robor”? (Pam­flet)


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply