TENSIUNI la negocierile dintre Damen şi Ministerul Economiei: când ar urma să fie semnat contractul de societate mixtă

0
1589

Anga­ja­ţii Şan­ti­e­ru­lui Naval de la Man­ga­lia, cu sufle­tul la gură!

Nego­ci­e­ri­le din­tre Minis­te­rul Eco­no­mi­ei şi Damen sunt pe ulti­ma sută de metri! Sur­se apro­pi­a­te nego­ci­e­ri­lor au pre­ci­zat pen­tru codi­ti­a­nul „Repli­ca” de Con­stanţa fap­tul că încă se poar­tă dis­cu­ţii oare­cum aprin­se între avo­ca­ţii celor două părţi, dar ime­di­at după ce vor fi puse la punct ulti­me­le cla­u­ze din con­tract, urmea­ză sem­na­rea docu­men­te­lor de către soci­e­ta­te mix­tă. Olan­de­zii de la Damen şi repre­zen­tanţii Min­si­te­ru­lui Eco­no­mi­ei vor sem­na, cel mai pro­ba­bil, în cur­sul săp­tămâ­nii urmă­toa­re con­trac­tul.

Sunt în con­ti­nu­a­re în nego­ci­eri pen­tru niş­te cla­u­ze din con­tract. Spe­ranţa noas­tră este să putem înche­ia nego­ci­e­ri­le în cur­sul săp­tămâ­nii urmă­toa­re şi să putem să sem­năm con­trac­tul de soci­e­ta­te mix­tă între S.N. 2 Mai şi Damen”, au pre­ci­zat sur­se apro­pi­a­te nego­ci­e­ri­lor. De pre­ci­zat este că la nego­ci­e­ri­le care s‑au deru­lat în cadrul zilei de 24 mai au exis­tat ten­siuni între avo­ca­ţii celor două părţi, pe sea­ma con­trac­tu­lui de aso­ci­e­re mix­tă.

Însă, în momen­tul în care părţi­lor vor ajun­ge la un numi­tor comun, se vor sem­na atât cesio­na­rea acţiu­ni­lor de la Damen către Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia – 2 Mai, cât şi con­trac­tul de aso­ci­e­re mix­tă. Nego­ci­e­ri­le din­tre repre­zen­tanţii Şan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia şi olan­de­zii de la Damen s‑au înche­iat mier­curi, 21 mar­tie, la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. Sta­tul român devi­ne ast­fel acţio­nar majo­ri­tar cu 51%, pe când Damen va deţi­ne 49%.

Pe de altă par­te, sin­di­ca­li­ş­tii, nemulţu­mi­ţi pe bună drep­ta­te de întâr­zi­e­rea sem­nă­rii con­trac­tu­lui, au anu­nţat zile­le tre­cu­te că vor orga­ni­za pro­tes­te la minis­ter. Moti­vul: pe 25 mai le expi­ră con­trac­tul colec­tiv de mun­că, iar în lip­sa unor pro­pri­e­tari clari ai şan­ti­e­ru­lui, ei nu au cu cine să ren­e­go­cie­ze con­di­ţi­i­le sala­ri­a­le. Sur­se din cadrul şan­ti­e­ru­lui au pre­ci­zat pen­tru coti­dia­nul „Repli­ca” de Con­stanţa că la data de 4 iunie ar urma să fie orga­ni­zat pro­tes­tul dacă nu se ajun­ge la un acord final în pri­vinţa situ­a­ţi­ei şan­ti­e­ru­lui.

Cla­u­dia CORBU, replicaonline.ro, 24.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply