Te crucești! Cireșe cu coajă toxică, în magazinele din România!

0
339

CT100.ro: În maga­zi­ne­le din Româ­nia au apă­rut cire­șe­le. La pre­țuri exor­bi­tan­te, de 110 lei pe kilo­gram.

Pro­ble­ma cea mai mare nu este însă pre­țul, ci fap­tul că sunt peri­cu­loa­se pen­tru con­sum. Chiar comer­ci­an­ții ne anun­ță să nu mân­căm coa­ja, pen­tru că este tra­ta­tă cu Ima­zi­lil și Thia­ben­da­zo­le.

Coa­ja nu se reco­man­dă pen­tru con­sum”, scrie clar pe eti­che­tă.

Acest lucru l‑a făcut să recla­me, retoric, pe direc­to­rul ANPC, Paul Anghel:

Ce poți sa mai mănânci de la o cire­a­șă?”

Și citri­ce­le sunt stro­pi­te cu ace­leași sub­stan­țe, dar par­că la por­to­ca­le, de exem­plu, lucru­ri­le stau alt­fel decât la cire­șe.

Cire­șe des­pre care vor­bim sunt pro­du­se în Tur­cia. IMAZILIL si THIABENDAZOL sunt fun­gi­ci­de uti­li­za­te pe sca­ra lar­ga de turci in pro­duc­tia de por­to­ca­le si alte citri­ce, insa recent, aces­tia au ince­put sa le folo­seas­ca si pe cap­suni si cire­se. Daca in cazul citri­ce­lor prin­ci­pa­lul sfat impo­tri­va aces­tor pes­ti­ci­de este sa evi­tam con­su­mul coji­lor, la cire­se acest lucru este impo­si­bil, si chiar spa­la­rea aces­to­ra nu inde­par­tea­za peri­co­lul, deo­a­re­ce sub­stan­te­le patrund adanc in coa­ja fruc­tu­lui.

Fruc­te­le şi legu­me­le stro­pi­te cu aces­te pes­ti­ci­de nu au un miros dife­rit şi nici o culoa­re apar­te”, spu­ne Paul Anghel, direc­to­rul gene­ral al ANPC, adă­u­gând că legi­sla­ţia Uniu­nii Euro­pe­ne incer­zi­ce folo­si­rea Thia­ben­da­zo­lu­lui si Ima­za­li­lu­lui în agri­cul­tu­ră. Direc­to­rul ANPC afir­mă că inge­ra­rea aces­tei sub­stanţe ata­că fica­tul şi rini­chii şi ar putea fi can­ce­ri­ge­nă.

THIABENDAZOL sau E 233 este folo­si­tă pen­tru com­ba­te­rea boli­lor la plan­te si are o actiu­ne fun­gi­ci­dă”, afir­mă Paul Anghel, direc­to­rul gene­ral al ANPC.

Citiți mai mult aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele