Statele Unite ridică miza pe România: Vicepreşedintele american Mike Pence este aşteptat în toamnă la Bucureşti

0
260

Vice­preşe­din­te­le Sta­te­lor Uni­te, Mike Pen­ce va veni în Româ­nia, în aceas­tă toam­nă, pen­tru a par­ti­ci­pa la Sum­mi­tul regio­nal „Ini­ţi­a­ti­va celor Trei Mări“ — Marea Bal­ti­că, Marea Adri­a­ti­că şi Marea Nea­gră, aces­ta fiind un sem­nal pen­tru impli­ca­rea SUA în regiu­ne şi pen­tru impor­tanţa care este dată ţări­lor care con­sti­tu­ie cori­do­rul din­tre Marea Bal­ti­că şi Marea Nea­gră, afir­mă sur­se ofi­ci­a­le.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele