Scriitoarea Dora Alina Romanescu își lansează noul său roman ‘Emigrantele’, la Clubul Nautic din Mangalia

0
460

Dumi­ni­că, 13 mai, ore­le 15.00, la Clu­bul Nau­tic din Man­ga­lia, se va pre­zen­ta roma­nul „Emi­gran­te­le” de Dora Ali­na Roma­ne­scu.

Vor fi pre­zenți oameni de cul­tu­ră, iubi­tori de car­te, oameni din comu­ni­ta­te. Împre­u­nă ne vom bucu­ra de un pro­gram artis­tic sus­ți­nut de for­ma­tia „Basa­ra­bean­ca” .

Te astept cu drag, dra­gă citi­to­ru­le si mai pre­sus de ori­ce, îti mul­tu­mesc pen­tru că ai păs­trat la loc de cin­ste, în sufle­tul tău, Exce­len­ța Sa, Car­tea”! Dora Ali­na Roma­ne­scu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply