Proprietarii vor fi obligați să renoveze, în cel mult 2 ani și pe cheltuială proprie, hotelurile și pensiunile din toate stațiunile, inclusiv împrejurimile stradale

0
476

Pro­pri­e­ta­rii de hote­luri și pen­siuni din toa­te staţiunile vor fi obligaţi ca în ter­men de apro­xi­ma­tiv un an și jumă­ta­te, dar nu mai mult de 2 ani, să asi­gu­re, pe chel­tu­ia­lă pro­prie, rea­bi­li­ta­rea ambien­tal-arhi­tec­tu­ra­lă a aces­tor imo­bi­le, dar şi a împrejurimilor stra­da­le, pre­cum şi curăţarea şi igie­ni­za­rea tere­nu­lui afe­rent, ast­fel încât struc­tu­ri­le de pri­mi­re turis­ti­că să funcţioneze în condiţiile şi cri­te­ri­i­le de cla­si­fi­ca­re pen­tru care au fost auto­ri­za­te.

Citeș­te mai mult pe profit.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele