Principii de nutriţie ale japonezilor, unii dintre cei mai supli oameni din lume: reguli din „Ghidul japonez de nutriţie“

0
305

Din­tot­dea­u­na japo­ne­ze­le au fost admi­ra­te pen­tru modul în care ştiu să-şi păs­tre­ze for­ma de invi­di­at a cor­pu­lui. Puţin ştiu însă că popu­la­ţia japo­ne­ză urmea­ză regu­li­le de nutri­ţie ale unui Ghid spe­cial into­dus de auto­ri­tă­ţi.

Popo­rul japo­nez deţi­ne un record abso­lut atunci când vine vor­ba de spe­ranţa de via­ţă. În plus, doar 3% din­tre locu­i­tori sufe­ră de obe­zi­ta­te. Atenţia lor spe­cia­lă pen­tru nutri­ţie joa­că un rol estenţi­al în obţi­ne­rea aces­tor rezul­ta­te. Exis­tă un sis­tem spe­cial de nutri­ţie reco­man­dat de guvern şi uti­li­zat în mod activ în Japo­nia. A fost dezvol­tat în 2000 şi este cunos­cut sub nume­le de „Ghi­dul japo­nez de nutri­ţie“, scrie Brightside.me.

Reco­man­dări din „Ghi­dul japo­nez de nutri­ţie“:

    • Carac­te­ris­ti­ca prin­ci­pa­lă este pre­do­mi­nanţa car­bo­hi­dra­ţi­lor în detri­men­tul gră­si­mi­lor. Se reco­man­dă, de ase­me­nea, redu­ce­rea can­ti­tă­ţii de sare, ali­men­te pro­ce­sa­te, dul­ciuri şi bău­turi care conţin mult zahăr.
    • Baza die­tei sunt cere­a­le­le, care sunt urma­te de legu­me, peş­te şi car­ne. Fruc­te­le şi pro­du­se­le lac­ta­te sunt reco­man­da­te de două ori pe zi.
    • Nu numai că este impor­tant ceea ce mân­căm, ci şi cum mân­căm. Este indi­cat să găsi­ţi un ritm optim pen­tru cor­pul dum­ne­a­voas­tră şi să‑i ascul­ta­ţi nevo­i­le, încer­când să aveţi mese la apro­xi­ma­tiv ace­ea­şi oră.
    • Die­ta este con­cen­tra­tă pe pro­du­se loca­le şi sezo­ni­e­re, cum ar fi ore­zul sau peş­te­le.
    • Fie­ca­re masă tre­bu­ie să fie bine echi­li­bra­tă şi să conţi­nă pro­du­se din mai mul­te gru­pe de ali­men­te. De exem­plu, un prânz tipic şco­lar în Japo­nia con­stă în orez, car­ne sau peş­te, supă Miso, un pahar de lap­te şi un fruct.

Cites­te mai mult: adev.ro/p8lvhe


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele