Oficialii din România, printre care şi ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, au pledat din nou la Bruxelles pentru introducerea taxării inverse în regimul plăţilor TVA

0
293

Taxa­rea inver­să — un meca­nism prin care TVA este colec­ta­tă numai la capă­tul lanţu­lui de come­rţ, de la con­su­ma­to­rul final — a fost susţi­nu­tă de toţi mini­ş­trii Finanţe­lor din Româ­nia. Vineri, la Bru­xe­l­les, în cadrul ECOFIN, şi minis­trul Eugen Teo­do­ro­vici a ple­dat pen­tru intro­du­ce­rea aces­tui meca­nism.

Taxa­rea inver­să — un meca­nism prin care TVA este colec­ta­tă numai la capă­tul lanţu­lui de come­rţ, de la con­su­ma­to­rul final — a fost susţi­nu­tă de toţi mini­ş­trii Finanţe­lor din Româ­nia. Vineri, la Bru­xe­l­les, în cadrul ECOFIN, şi minis­trul Eugen Teo­do­ro­vici a ple­dat pen­tru intro­du­ce­rea aces­tui meca­nism.

Minis­trul Finanţe­lor Publi­ce, Eugen Teo­do­ro­vici, a par­ti­ci­pat astăzi la reu­niu­nea Con­si­li­u­lui pen­tru Afa­ceri Eco­no­mi­ce şi Finan­ci­a­re al Uniu­nii Euro­pe­ne (ECOFIN), desfă­şu­ra­tă la Bru­xe­l­les. Pe agen­da reu­niu­nii au figu­rat teme pre­cum Pache­tul Ban­car, măsuri de con­so­li­da­re a coo­pe­ră­rii admi­nis­tra­ti­ve în dome­ni­ul TVA, meca­nis­mul taxă­rii inver­se şi cota redu­să de TVA pen­tru publi­ca­ţi­i­le elec­tro­ni­ce”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al Minis­te­ru­lui Finanţe­lor.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele