O timișoreancă ”a pus mâna” pe Statuia Libertății! Se mărită cu milionarul celebru care o deține, la New York [FOTO]

0
670

Ias­mi­na Milu­ti­no­vici este o tână­ră din Timi­șoa­ra, în vâr­stă de 27 de ani, care se va căsă­tori în curând cu unul din­tre cei mai cunos­cuți mili­o­nari din New York. Ea a orga­ni­zat o petre­ce­re a bur­lă­ci­ţe­lor de zile mari şi a petre­cut ală­tu­ri de pri­e­te­ne­le sale până în zori.

Ias­mi­na Milu­ti­no­vici se va căsă­tori cu Bra­d­ford Hill, omul căru­ia sta­tul ame­ri­can i‑a con­ce­sio­nat Sta­tu­ia Liber­tă­ții. Nun­ta va avea loc pe 2 iunie, la New York, cei doi fiind deja logo­di­ţi. Îna­in­te de mare­le eve­ni­ment, fru­moa­sa blon­dă, ori­gi­na­ră din Timi­şoa­ra, a orga­ni­zat o super petre­ce­re a bur­lă­ci­ţe­lor unde a petre­cut până în zori ală­tu­ri de pri­e­te­ne­le ei. Din foto­gra­fii se poa­te obser­va că tine­re­le s‑au dis­trat extrem de bine, orga­ni­zând totul ca la car­te şi punând la punct fie­ca­re deta­liu.

Au îmbră­cat hala­te roz, res­pec­tiv vii­toa­rea mirea­să unul alb, au ser­vit şam­pa­nie şi au deco­rat came­ra cu mul­te baloa­ne colo­ra­te care au com­pus mesa­jul love.

Dis­tra­cţia a fost în toi, căci în curând Ias­mi­na Milu­ti­no­vici se va căsă­tori şi petre­ce­ri­le între fete nu vor mai avea loc la fel de des ca până acum.

La nun­ta din­tre fru­moa­sa blon­di­nă şi Bra­d­ford Hill sunt invi­ta­te vede­te de prim rang din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, căci mul­ti­mi­lo­na­rul este un per­so­naj extrem de influ­ent în lumea show­biz-ului de aco­lo. Ias­mi­na Milu­ti­no­vici l‑a cunos­cut pe vii­to­rul ei soţ, lucrând pen­tru una din­tre com­pa­ni­i­le pe care el o deţi­ne în New York.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele