Ne părăsesc Marile Valori…
Drum lin, Cristian Ţopescu, către Panteonul gloriilor sportive

0
155
Booking.com

A fost vocea pe care mili­oa­ne de români au identificat‑o cu trans­mi­si­i­le spor­ti­ve ale celor mai impor­tan­te eve­ni­men­te inter­na­ţio­na­le şi naţio­na­le. A fost cel care ne‑a făcut să visăm la pute­rea de a zbu­ra până pe cele mai îna­l­te culmi, chiar dacă eram o ţară din Estul Euro­pei. Cel care a fău­rit cu vor­be­le lui titani şi ne‑a făcut mân­dri că sun­tem români.

Fie­ca­re mare Olim­pi­a­dă, fie­ca­re Cam­pi­o­nat Mondi­al trans­mis de Cris­ti­an Ţopes­cu a avut ceva în plus, gra­ţie talen­tu­lui şi pasiu­nii sale, a avut magia unui spec­ta­col gran­di­os în care ne lup­tam, de la egal, la egal cu mari­le forţe din spor­tul mondi­al.

Nu ne rămâ­ne decât să ne ple­căm ini­mi­le şi să îi mulţu­mim acum lui Cris­ti­an Ţopes­cu pen­tru tot ce a făcut pen­tru spor­tul româ­nesc. Drum lin, Cris­ti­an Ţopes­cu, către Pan­te­o­nul glo­ri­i­lor spor­ti­ve. Dum­ne­zeu să te odih­neas­că în pace!

Fede­ra­ţia Româ­nă de Atle­tism, 15.05.2018. (foto: Ager­pres).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele