Mirela Ghinescu: ‘Nu îți place lumea în care trăiești, fă‑o tu mai bună!’, sau despre ștafeta unei inițiative civice remarcabile

0
897

Mire­la Ghi­ne­scu: “Nea­ța buna tutu­ror! Am pre­lu­at șta­fe­ta de la Car­men si m‑am con­for­mat, desi­gur… Am pro­fi­tat de eve­ni­men­tul de sâm­bă­ta orga­ni­zat de Car­mi­na & team, am ins­fa­cat un sac mena­jer si am pur­ces la trea­ba. As vrea sa nu trec cu vede­rea un aspect; pes­te tot pe pla­ja, in locul din fata sce­nei, aco­lo unde s‑au încă­l­zit copi­ii si unde s‑au aflat SI părin­ții, au ramas mor­ma­ne de gunoa­ie. Sti­cle goa­le, ste­gu­le­țe de la Oran­ge, pungi si alte baza­co­nii, aban­do­na­te la întâm­pla­re, prin­tre picioa­re­le celor pre­zenți, fara pic de bun simt sau res­pect pen­tru cei ce le-au dăru­it cu ata­ta gene­ro­zi­ta­te momen­te memo­ra­bi­le…

Am fost des­tul de neplă­cut impre­sio­na­ta de “calitatea”celor ce au ast­fel de mani­fes­tări si am dorit sa dau o lec­ție… Aiu­rea! Cu excep­ția a doua DOAMNE ce mi s‑au ală­tu­rat, toti cei­lalți au părut total Dez­in­te­re­sați de mesa­jul meu… Anyway…, aju­toa­re de nădej­de mi-au fost Ilin­ca si Tudor, copi­ii mei, iar ASTA mi‑a fost de ajuns. EI au învă­țat lec­ția bunu­lui simt si a res­pec­tu­lui de cand au venit pe lume…

O nomi­na­li­zez pe Gabrie­la sa pre­ia șta­fe­ta aces­tei ini­ția­ti­ve si sa îndem­ne prin acțiu­ni­le ei con­stan­te, sa ii faca pe cei din jur sa con­ști­en­ti­ze­ze CAT de impor­tan­tă este pen­tru noi LUMEA in care tră­im.

…Comen­ta­rii gen: Să facă sau să drea­gă altii, nu sunt bine­ve­ni­te. Mer­gem pe prin­ci­pi­ul “Nu iti pla­ce lumea în care tră­iești, fă‑o tu mai bună!”. Enjoy!…

L.E: Gunoa­ie­le din sacul meu au fost adu­na­te IN TIMPUL eve­ni­men­tu­lui si NU dupa. Era inca puhoi de lume care se dis­tra pe pres­ta­ția tru­pei Sufle­țel. DUPA eve­ni­ment, o mana de oameni au ramas sa strân­gă gunoa­ie­le, lăsând pla­ja mai cura­tă decat au gasit‑o. 👏 👏 👏 Car­mi­na, Ione­la, Ște­fan Ele­na”.

Mire­la Ghi­ne­scu, luni, 28.05.2018.


Ghi­ne­scu Mire­la: Măcar de s‑ar ”sen­si­bi­li­za” mai mul­tă lume… Vă mul­tu­mesc din tot sufle­tul, dom­nu­le Tra­ian!!! Ini­ția­ti­va apar­ți­ne Danei (Dana Fit Man­ga­lia) si spe­răm ca șta­fe­ta noas­tră să aibă drum lung și fruc­tu­os.


Man­ga­lia News, Luni, 28 mai 2018.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele