Mihnea-Ștefan Săndulache de la Liceul ”Callatis”, foarte aproape de podiumul Concursului național ”Cultură și Spiritualitate” [VIDEO]

0
527

Mih­nea-Ște­fan Săn­du­la­che a obți­nut, la faza națio­na­lă a Con­cur­su­lui ”Cul­tu­ră și Spi­ri­tu­a­li­ta­te”, locul 4 pe țară, pri­mind Men­țiu­nea I, cu 97 punc­te, din maxi­mum 100 de punc­te. A repre­zen­tat cu mân­drie Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis” și, impli­cit, jude­țul Con­stan­ța, iar reu­și­ta lui a demon­strat încă o dată fap­tul că în ora­șul Man­ga­lia sunt copii valo­roși!

Feli­ci­tări și pro­fe­so­ri­lor îndru­mă­tori — Cris­ti­na Anghe­lu­ță (pro­fe­sor de româ­nă) și Valen­ti­na Tudor (pro­fe­sor de reli­gie).


Man­ga­lia News, Luni, 14 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply