Legendary concert of the Dubliners 40 years Reunion — Un concert aniversar de legendă!

0
320

Legen­da­ry con­cert of the Dub­li­ners 40 years Reu­nion.

Prof. univ. dr. Ioan IACOB, ini­ția­to­rul PROIECTULUI TRANSATLANTICMIHAI EMINESCUEDGAR ALLAN POE, lan­sat de Fun­da­ția cul­tu­ra­lă HESPERUS, ne ofe­ră acest splen­did dar muzi­cal, un con­cert legen­dar al for­ma­ți­ei The Dub­li­ners, la ani­ver­sa­rea a 40 de ani de la înfi­in­ța­re.

Mul­țu­mim, Exce­len­ță, dra­gă dom­nu­le Pro­fe­sor Ioan IACOB și vă dorim un mare și bine­me­ri­tat suc­ces inter­națio­nal cu pro­iec­tul ini­țiat de dum­ne­a­voas­tră în acest An al Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, pro­iect euro­pean și tran­sa­tlan­tic ce va des­chi­de anul Pre­șe­din­ți­ei Româ­ni­ei la Uniu­nea Euro­pea­nă și va fi dedi­cat Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le, 15 ianu­a­rie 2019, data naș­te­rii Lucea­fă­ru­lui Poe­zi­ei româ­nești! 


The Dub­li­ners Mem­bers: Ron­nie Drew — Vocals, Gui­tar Bar­ney McKen­na — Vocal, Ban­jo, Man­do­lin John Shea­han — Fid­d­le, Man­do­lin, Whis­tles, Bac­king Vocals Jim McCann — Vocals, Gui­tar Sean Can­non — Vocals, Gui­tar Eamonn Cam­pbe­ll — Gui­tar, Man­do­linh, Bac­king Vocals Pad­dy Rei­l­ly — Vocals, Gui­tar. (sur­sa: You­Tu­be).


Man­ga­lia News, 20.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele