Laserul de la Măgurele, cel mai puternic din lume, a fost pus în funcțiune

0
499

Lase­rul de la Măgu­re­le, cel mai puter­nic din lume, a fost pus în fun­cţiu­ne, astăzi, vineri, 18 mai 2018. Apa­ra­tul va aju­ta la des­co­pe­ri­rea unor izo­topi radi­oac­tivi care pot tra­ta can­ce­rul, la iden­ti­fi­ca­rea conţi­nu­tu­lui butoa­ie­lor cu deşe­uri radi­oac­ti­ve, fără a fi desfă­cu­te, dar şi la tes­ta­rea mate­ri­a­le­lor care se folo­sesc în misiu­ni­le spa­ţi­a­le.

Lase­rul a fost tes­tat cu suc­ces, vineri, la capa­ci­ta­tea de 3 Peta­Watt (PW), iar sis­te­mul a fun­cţio­nat foar­te bine, urmând ca pute­rea să fie cres­cu­tă trep­tat şi să ajun­gă la pute­rea nomi­na­lă de 10 PW în pri­mul tri­mes­tru din 2019, dacă totul va fun­cţio­na fără pro­ble­me, a decla­rat vineri, pen­tru News.ro, pro­fe­so­rul Nico­lae Zam­fir, direc­to­rul pro­iec­tu­lui Extre­me-Light Infras­truc­tu­re — Nuclear Phy­sics (ELI-NP) de la Măgu­re­le.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele