Gheorghe Hagi va arunca prima minge, la meciul de baseball de sâmbătă de la Constanța!

0
254

Ghe­or­ghe Hagi va arun­ca pri­ma min­ge la meci­ul de base­ba­ll de sâm­bă­tă de la Con­stan­ța!!! Îi mul­țu­mim pen­tru efor­tul per­ma­nent de pro­mo­va­re a spor­tu­lui. (U.S. Emba­s­sy Bucha­rest).


Un motiv în plus să veniți la #Con­stan­ța, sâm­bă­tă, la Jac­kie Robin­son Tro­phy

Ghe­or­ghe Hagi va fi ală­tu­ri de noi! Legen­da fotba­lu­lui româ­nesc va arun­ca pri­ma min­ge, în meci­ul din­tre sol­da­ții ame­ri­cani și națio­na­la Româ­ni­ei de base­ba­ll!

Veniți ală­tu­ri de noi sâm­bă­tă, 12 mai, ora 11:00, pe Sta­dio­nul Por­tul din Con­stan­ța, la un spec­ta­col de excep­ție!

Intra­rea este libe­ra.

Mul­țu­mim, U.S. Emba­s­sy Bucha­rest, Pri­mă­ria Con­stan­ța și Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui-Româ­nia — a doua edi­ție a #Jac­ki­e­Ro­bin­son­Day în #Roma­nia.

Fede­ra­ția Româ­nă de Base­ba­ll și Softba­ll.


Man­ga­lia News, 10.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele