Expoziția de artă fotografică “Mangalia, dragostea mea”. Ruxandra Georgescu:
”A fost ziua în care am reușit să-mi îndeplinesc un vis, dar și un prim pas către alte proiecte”

0
976

Ruxan­dra Geor­ges­cu: ”Bun gasit, dra­gi­lor! Dupa cum sti­ti, ziua de astazi (dumi­ni­ca, 20 mai — n.r) a fost una spe­cia­la pen­tru mine. A fost ziua in care am reu­sit sa imi inde­pli­nesc un vis, dar si un prim pas catre alte pro­iec­te. Insa, mai pre­sus de toa­te, vreau sa mul­tu­mesc din toa­ta ini­ma tutu­ror oame­ni­lor spe­ciali si bine­cu­van­tati din via­ta mea, care au facut ca toa­te aces­tea sa fie posi­bi­le, dar si celor care au facut tot posi­bi­lul sa fie mar­tori la bucu­ria aces­tei zile.

Nu am cuvin­te sa exprim ceea ce am sim­tit azi! Va iubesc si inchin un gand bun catre voi toti! Prin­tre cei care mi-au fost ala­turi, men­tio­nez Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, prin Cmdr. Petri­ca Pir­vu, Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, prin dna. direc­tor Lia­na Naum, Aso­ci­a­ția Națio­na­lă a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și în Retra­ge­re Fili­a­la Man­ga­lia (Anc­mrr Man­ga­lia), prin domnii cmdr rtg Con­stan­tin Jiva si dl. Miha­la­che Ghe­or­ghe, Emi­lia Dabu, Tatia­na Odo­bes­cu, Mari­us G Chir­cu, fami­lia care m‑a aju­tat enorm, dar si tutu­ror pri­e­te­ni­lor de suflet care au con­tri­bu­it, sau au rupt o buca­ti­ca pre­ti­oa­sa din tim­pul lor, pen­tru a ma sus­ti­ne. Dna dr. Anca Bucur, Ana Maria Ana-Maria Per­ko, Ali­na Gabrie­la Grec, Livia Pre­da, Miha Miha­e­la Bocio­a­ga, Ramo­na Gane­scu, Mar­cel Alma­ja­nu, Ionel Rugea, Tra­ian MN, Anca Nicu­les­cu etc.

PS: Mul­tu­mesc din suflet cole­gi­lor din pre­sa loca­la si jude­tea­na, pen­tru pro­mo­va­rea eve­ni­men­tu­lui! (Man­ga­lia TV, Man­ga­lia News, Ziua de Con­stan­ta, Emi­li­an Andrei, Edi­tia de Sud).

Hai­deti sa iubim cu ade­va­rat Mangalia!”


Man­ga­lia News, Luni, 21 Mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply