Elevii nu fac ore Marți, pe 5 iunie! Iată motivul pentru care ar putea profita de o nouă minivacanță

0
1844

Ele­vii nu vor face ore pe 5 iunie, de Ziua Învă­ță­to­ru­lui. Atât șco­la­rii, cât și pro­fe­so­rii vor veni la școa­lă, dar nu se vor ține cur­suri, ci alte acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce, după cum au anun­țat repre­zen­tan­ții Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei. Mai pre­cis, mini­va­can­ța de 1 iunie ar fi putut fi pre­lun­gi­tă, dacă se lua deci­zia ca ele­vii să rămâ­nă aca­să marţi, 5 iunie.

Zile libe­re în 2018 mai sunt: 1 iunie — Ziua Copi­lu­lui, 15 august — Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui, 30 noiem­brie — Sfân­tul Andrei, 1 Decem­brie — Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei, 25 și 26 decem­brie — Cră­ci­u­nul.

În ulti­ma lună din an săr­bă­to­rim Ziua Naţio­na­lă, la 1 Decem­brie. Iar în 25 şi 26 decem­brie, sun­tem liberi de Cră­ciun. Anul aces­ta cad marți și mier­curi zile­le libe­re de Cră­ciun. Nu este exclus ca Guver­nul să acor­de încă o zi libe­ră pe 24 decem­brie, iar ast­fel, s‑ar for­ma o nouă mini­va­can­ță. (replicaonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele