DIALOGUL ARTELOR”, LA LICEUL TEORETICCALLATISMANGALIA

0
525

DIALOGUL ARTELOR. În cadrul Zile­lor Cal­la­ti­e­ne, joi, 24 mai 2018, la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” a avut loc întâl­ni­rea din­tre mem­brii Clu­bu­lui Arte­lor „Sol­te­ris” şi ele­vii lice­u­lui. În sala de fes­ti­vi­tă­ţi a lice­u­lui au fost expu­se lucrări ale scri­i­to­ri­lor şi arti­ş­ti­lor plas­tici, mem­bri ai Clu­bu­lui Arte­lor „Sol­te­ris”, care au avut un dia­log con­struc­tiv şi efi­cient cu lice­e­nii.

Au par­ti­ci­pat la eve­ni­ment: Emi­lia Dabu – preşe­din­te­le Clu­bu­lui Arte­lor „Sol­te­ris” şi mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia; Ana Arde­lea­nu – mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Euro­pa, Repu­bli­ca Mol­do­va; Ramo­na Miha­e­la Opriş – poe­tă; Adi­na Lozin­schi – pro­za­toa­re; Geor­ge Şer­ban – pro­za­tor, artist plas­tic, can­ta­u­tor; Mari­ea­na Ole­niuc, Cori­na Vico­lov, Nico­lae Găgea­nu – mem­bri ai Uniu­nii Arti­ş­ti­lor Plas­tici din Româ­nia; Ionel Rugea – mass-media şi elevi ai cla­se­lor IX-XI ai lice­u­lui.

Ele­vii au fost curi­oşi să afle lucruri ine­di­te des­pre mun­ca unui artist, iar arti­ş­tii le-au împăr­tă­şit lice­e­ni­lor tai­ne­le magi­ce ale labo­ra­to­ru­lui de cre­a­ţie, tră­i­ri­le, emoţi­i­le, sen­za­ţi­i­le prin care trec atunci când cre­ea­ză.

În debu­tul acti­vi­tă­ţii, elevi ai cla­sei a XI‑a A, coor­do­na­ţi de prof. Ade­la Gro­zea­nu, au inter­pre­tat sce­ne­ta „În jurul unui divorţ”, adap­ta­re după Geor­ge Topâr­cea­nu.

Acti­vi­ta­tea a fost coor­do­na­tă de prof. Cori­na Miha­la­che – direc­to­rul lice­u­lui şi de prof. Livia Cos­ta­che.

Direc­tor,                                                       Coor­do­na­tor pro­iect,

Prof. Cori­na Miha­la­che                                    Prof. Livia Cos­ta­che.


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 26 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele