DANIEL FODOR, elev al Școlii ‘Gala Galaction’ din Mangalia, printre primii clasați la etapa judeţeană a Concursului de Matematică ‘TOMIS

0
823

 

Con­cur­sul de Mate­ma­ti­că ‘TOMIS’, eta­pa judeţea­nă. DANIEL FODOR, elev în cla­sa a VI‑a la Școa­la Gim­na­zi­a­lă ‘Gala Galac­tion’ din Man­ga­lia, prin­tre pri­mii cla­sați la eta­pa judeţea­nă a Con­cur­su­lui de Mate­ma­ti­că ‘TOMIS’!

Aces­tea sunt rezul­ta­te­le ini­ția­le la Con­cur­sul de mate­ma­ti­că “TOMIS”, ina­in­te de con­tes­ta­tii, publi­ca­te pe site-ul ISJ Con­stan­ta:

Rezul­ta­te ina­in­te de con­tes­ta­tii TOMIS mate­ma­ti­ca

Feli­ci­tări, Daniel Fodor! Efor­tul tău așea­ză Școa­la gim­na­zi­a­lă Gala Galac­tion Man­ga­lia în topul învă­țămân­tu­lui jude­țean, prin obți­ne­rea celor 90 de punc­te, la Con­cur­sul de Mate­ma­ti­că Tomis, eta­pa jude­țea­nă.

Feli­ci­tări, între­gii echi­pe (Anca Ste­fa­ne­scu, Voi­cu­leț Iuli­an, Tanef Rian­na, Tăna­se Lea, Musle­din Aylin, Giol Andrei), pen­tru rezul­ta­te­le remar­ca­bi­le!
Sunt mân­dru de voi!”
Prof. Lucian Fali­bo­ga.


Feli­ci­tări, ele­vi­lor și dom­nu­lui pro­fe­sor Lucian Fali­bo­ga, pen­tru mun­ca depu­să și pen­tru seri­o­zi­ta­te! (G.F).


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 13 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele