Dacă anul trecut a fost cel al Forţelor Aeriene, anul acesta a fost decretat anul de start al dotării Forţelor Navale’

0
254

Medi­a­fax: ANALIZĂ — Far­me­cul dis­cret al lui “2 la sută” miş­că lucru­ri­le în indus­tria de Apă­ra­re.

Doi la sută din vis­ti­e­ria naţio­na­lă pen­tru Apă­ra­rea Româ­ni­ei, din care jumă­ta­te sunt chel­tu­ieli pen­tru înzes­tra­rea arma­tei au atras anul aces­ta la Bla­ck Sea Defen­se and Aeros­pa­ce un număr record de com­pa­nii loca­le, dar şi din lumea mare a indus­tri­ei de pro­fil.

Este al doi­lea an când se face aceas­tă alo­ca­re, din­tr-un şir de pro­ba­bil zece ani. Pen­tru că nevo­i­le sunt mari, nego­ci­e­ri­le sunt înde­lun­ga­te, deca­la­je­le tre­bu­ie recu­pe­ra­te şi geo­po­li­it­ca pre­sea­ză. “Nu mai ai timp să faci cer­ce­ta­re teh­no­lo­gi­că, arma­ta are nevo­ie de teh­ni­că mâi­ne”, spu­nea Necu­lai Banea, direc­tor gene­ral al IAR Bra­şov, un vete­ran al indus­tri­ei aero­nau­ti­ce.

Dacă anul tre­cut a fost cel al Forţe­lor Aerie­ne, anul aces­ta a fost decre­tat anul de start al dotă­rii Forţe­lor Nava­le în pas cu vre­mu­ri­le. Inte­re­sul prim se mută de la o cate­go­rie de forţe la alta, dar indi­fe­rent de obiec­tul şi subiec­tul său, marii jucă­tori euro­peni, ame­ri­cani, isra­e­li­eni sunt cât se poa­te de pre­zenţi într‑o com­pe­ti­ţie aspră, cu miză mare, sume şi mai mari. Pen­tru că nu este loc sub soa­re chiar pen­tru toa­tă lumea, în pofi­da ampli­tu­di­nii, diver­si­tă­ţii şi com­ple­xi­tă­ţii pro­gra­me­le mili­ta­re de dota­re.

Con­ti­nu­a­rea, pe MEDIAFAX.RO


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele