Credite fără dobândă pentru milioane de români! Vezi aici dacă te încadrezi

0
535

Guver­nul va apro­ba săp­tămâ­na vii­toa­re un pro­gram de cre­di­ta­re cu dobân­dă 0%, garan­tat de stat în pro­porţie de 80%, adre­sat tine­ri­lor cu vâr­sta între 16 şi 26 de ani, dar şi per­soa­ne­lor cu vâr­sta între 26 şi 55 de ani, având ca obiec­tiv prin­ci­pal inves­ti­ţia în edu­ca­ţie, cul­tu­ră, sănă­ta­te, sport, locu­inţe, a anu­nţat marţi vice­pre­mi­e­rul Vio­rel Şte­fan. 

El a pre­ci­zat că în cadrul pro­gra­mu­lui inti­tu­lat “Inves­teş­te în tine” cre­di­tul acor­dat pe o peri­oa­dă de 10 ani va fi de 40.000 de lei, cu posi­bi­li­ta­tea de supli­men­ta­re cu 20.000 de lei pen­tru tineri, şi de 35.000 de lei cu supli­men­ta­re cu 20.000 de lei pen­tru per­soa­ne­le cu vâr­sta între 26 şi 55 de ani, trans­mi­te Ager­pres.

Mai mult, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele