Care credeți că sunt PRIORITĂȚILE Mangaliei? CHESTIONAR

2
2069

MANGALIACONSULTARE PUBLICĂ: PRIORITĂȚILE ORAȘULUI MEU

 • Șan­ti­e­re­le nava­le; (0%, 0 Votes)
 • Lip­sa locu­ri­lor de mun­că; (0%, 0 Votes)
 • Cură­țe­nie gene­ra­lă, con­form nor­me­lor de mediu, după demo­la­rea gara­je­lor din oraș; (0%, 0 Votes)
 • Asfal­ta­rea stră­zi­lor și refa­ce­rea tro­tu­a­re­lor; (0%, 0 Votes)
 • Șco­li­le – a se vedea situ­a­tia Șco­lii ”Gala Galac­tion”; (0%, 0 Votes)
 • Locu­in­țe / tere­nuri de case pen­tru tineri; (0%, 0 Votes)
 • Sănă­ta­tea: Spi­ta­lul muni­ci­pal, Poli­cli­ni­ca, Medi­ci­na de fami­lie; (0%, 0 Votes)
 • Casa de Cul­tu­ră, Casa Tine­re­tu­lui, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, Cine­ma Pes­că­ruș, Gră­di­ni­le de vară; (0%, 0 Votes)
 • Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal pro­mis, Bazi­nul de înot, alte pro­iec­te; (0%, 0 Votes)
 • Locuri de joa­că pen­tru copii; (0%, 0 Votes)
 • Sta­țiu­ni­le afe­ren­te, cu pro­ble­me­le lor; (0%, 0 Votes)
 • Ser­vi­ci­i­le din turism — cali­ta­tea aces­to­ra; (0%, 0 Votes)
 • Sigu­ran­ța cetă­țea­nu­lui; (0%, 0 Votes)
 • Par­cu­ri­le din Man­ga­lia și sta­țiuni; (0%, 0 Votes)
 • Alte pro­pu­neri și solu­ții, pe [email protected] (0%, 0 Votes)

Total Voters: 0

Loading ... Loa­ding …

CHESTIONAR MANGALIA NEWS:

Care cre­deți că sunt PRIORITĂȚILE Man­ga­li­ei?

 • Șan­ti­e­rul naval;
 • Asfal­ta­rea stră­zi­lor și refa­ce­rea tro­tu­a­re­lor;
 • Șco­li­le – vezi situ­a­tia Șco­lii Gala Galac­tion;
 • Eve­ni­men­te esti­va­le care să atra­gă mai mulți turiști;
 • Sănă­ta­tea: Spi­ta­lul muni­ci­pal, Poli­cli­ni­ca, Medi­ci­na de fami­lie;
 • Cul­tu­ra: Casa de Cul­tu­ră, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, Cine­ma Pes­că­ruș;
 • Spor­tul: Clu­bul Spor­tiv Muni­ci­pal pro­mis;
 • Locuri de joa­că pen­tru copii;
 • Par­cu­ri­le din Man­ga­lia;
 • Locu­in­țe / tere­nuri de case pen­tru tineri;
 • Sta­țiu­ni­le, cu pro­ble­me­le lor;
 • Ser­vi­ci­i­le în turism, cali­ta­tea aces­to­ra;
 • Lip­sa locu­ri­lor de mun­că;
 • Sigu­ran­ța cetă­țea­nu­lui;
 • Alte­le (scri­eți-ne pe [email protected]). Adă­u­gați și pro­pu­ne­ri­le / pro­iec­te­le / solu­ți­i­le dum­ne­a­voas­tră.

Puteți ale­ge 5 opțiuni de vot. Son­da­jul de opi­nie va fi des­chis până la data de 5 iunie a.c.


Man­ga­lia News, 5 mai 2018. (foto gene­ric: Rafa­el Cucu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

 1. Sala­ri­i­le FOARTE MARI ALE POLITIEI LOCALE CARE NU FACE NICI UN C.….AT SI AROGANTA ACESTORA SALARII PLATITE DIN BANII MEI AI TAI AI NOSTRI AI COMUNITATII

 2. Între­ba­rea este for­mu­la­tă incert iar rezul­ta­te­le vor fi “pes­te tot”.
  Nu reie­se de nică­ieri dacă sîn­tem între­ba­ţi des­pre pri­o­ri­tă­ţi­le pe care cre­dem noi că ar tre­bui să le aibă Man­ga­lia (ce e urgent etc) sau dacă sîn­tem între­ba­ţi în ce măsu­ră avem cunoş­tinţă de pri­o­ri­tă­ţi­le fixa­te de ALŢII.

Leave a Reply