Aţi participat la Loteria Vizelor DV2019? Începând de azi, puteţi verifica dacă aţi fost selecţionaţi

0
154
Booking.com

Aţi par­ti­ci­pat la Lote­ria Vize­lor DV2019? Înce­pând de azi, 15 mai, de la 19:00, ora Româ­ni­ei, puteţi veri­fi­ca dacă aţi fost sele­cţio­na­ţi, accesând sin­gu­ra pagi­nă ofi­ci­a­lă a Depar­ta­men­tu­lui de Stat la: https://www.dvlottery.state.gov/ şi folo­sind numă­rul de con­fir­ma­re pri­mit la înre­gis­tra­re. Suc­ces!

(sur­sa: U.S. Emba­s­sy Bucha­rest).


Man­ga­lia News, 15.05.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele