Alte ȘASE CAZURI de ȘOFERI BĂUȚI LA VOLAN sau fără permis de conducere, pe drumurile publice ale județului Constanța!

0
231
Booking.com

IPJ Con­stan­ta ne infor­mea­ză asu­pra fap­tu­lui că alți 6 șoferi au fost depis­tați, zile­le aces­tea, sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce, pe dru­mu­ri­le publi­ce ale jude­țu­lui Con­stan­ța! Iată cazu­ri­le:

La data de 20 mai a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au depis­tat un tânăr, în vâr­stă de 27 de ani, din loca­li­ta­tea Coba­din, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe raza loca­li­tă­ții Vii­șoa­ra, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

La data de 20 mai a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 35 de ani, din loca­li­ta­tea Pie­treni, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe șosea­ua Peș­te­rii, din loca­li­ta­te, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

La data de 22 mai a.c., poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 33 de ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Ște­fan Panai­tes­cu din muni­ci­piu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

La data de 21 mai a.c., poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 9 Rura­lă Toprai­sar au depis­tat un tânăr, în vâr­stă de 23 de ani, din loca­li­ta­tea Chir­no­geni, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe raza loca­li­tă­ții, având per­mi­sul de con­du­ce­re reți­nut și fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Poli­țiș­tii au con­dus per­soa­ne­le în cau­ză la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce, în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 21 mai a.c., poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 2 Rura­lă Miha­il Kogăl­ni­cea­nu au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 41 de ani, din loca­li­ta­tea Nico­lae Băl­ces­cu, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Pri­mă­ve­rii, din loca­li­ta­te, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 22 mai a.c., poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 2 Rura­lă Miha­il Kogăl­ni­cea­nu au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 28 de ani, din Năvo­dari, care a con­dus un auto­tu­rism pe raza loca­li­tă­ții, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. Per­soa­na în cau­ză a refu­zat pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce, în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În toa­te aces­te cau­ze, poli­țiș­tii con­stăn­țeni au întoc­mit dosa­re pena­le.


Man­ga­lia News, 24.05.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele