ALERTĂ! ACCIDENT FEROVIAR LA NEPTUN

0
2091


Acci­dent fero­vi­ar la Nept­un. Cen­trul INFOTRAFIC din Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ţi­ei Româ­ne infor­mea­ză că tra­fi­cul fero­vi­ar este blo­cat pe Magis­tra­la 800 Con­stanţa-Man­ga­lia, pe raza sta­ţiu­nii Nept­un, din cau­za unui accident(IR 8374  a lovit un auto­tu­rism care a pătruns  pe calea fera­tă, din­tr-un drum nea­me­na­jat, fără să se asi­gu­re).

În urma eve­ni­men­tu­lui nu au rezul­tat vic­ti­me dar auto­tu­ris­mul a fost ava­ri­at şi nu poa­te fi scos în afa­ra supra­feţei de rula­re.

Se esti­mea­ză relu­a­rea cir­cu­la­ţi­ei fero­vi­a­re în jurul orei 13:30. (ziuaconstanta.ro). (foto: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply