Acţionarii societății Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, convocaţi în AGEA. Ordinea de zi (document)

0
934

Acţio­na­rii soci­e­tă­ţii Şan­ti­e­ru­lui Naval 2 Mai SA Man­ga­lia sunt con­vo­ca­ţi în Adu­na­rea gene­ra­lă extra­or­di­na­ră a acţio­na­ri­lor, în data de 21.06.2018, ora 11.30, la sedi­ul soci­e­tă­ţii din Man­ga­lia, stra­da Roze­lor, nr. 3, pen­tru toţi acţio­na­rii înre­gis­tra­ţi în Regis­trul acţio­na­ri­lor la sfârşi­tul zilei de 08.06.2018.

Ordi­nea de zi a şedinţei poa­te fi con­sul­ta­tă aici:

stnm-raport-curent-convocare-agea-santierul-naval-2-mai-sa-mangalia-21–06-2018


sur­sa: ziuaconstanta.ro, 18.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele