4 mai – Ziua Internaţională a Pompierilor

0
635

ziua-internationala-a-pompierilor-4mai

Le mulţu­mim tutu­ror pom­pie­ri­lor sal­va­tori, apă­ră­to­rii vieţii cetă­ţe­ni­lor în lup­ta cu focul, pen­tru cura­jul şi devo­ta­mentul cu care îşi fac dato­ria în spri­ji­nul nos­tru, le dorim mul­tă sănă­ta­te şi La mulţi ani!

Aceas­tă zi a fost insti­tu­i­tă înce­pând cu data de 4 ianu­a­rie 1999, după pro­pu­ne­ri­le trans­mi­se prin e‑mail în intrea­ga lume, ca urma­re a dece­su­lui a cinci pom­pieri în cir­cum­stanţe tra­gi­ce într-un incen­diu pro­dus în Aus­tra­lia.

Sur­sa: Minis­te­rul Apa­ra­rii Natio­na­le, Roma­nia — www.mapn.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele