Programe de finanțare nerambursabilă active, susținute de Uniunea Europeană și Guvernul României

0
988

farmec.ro

ADR Centru editeaza un buletin informativ lunar continand programele de finantare nerambursabila active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

Catalogul surselor de finantare contine patru sectiuni, adresate societatilor comerciale, autoritatilor publice, organizatiilor neguvernamentale si universitatilor.

Iată ce conține Catalogul surselor de finantare – Aprilie 2018:

Catalogul Surselor de Finantare Societati Comerciale – Aprilie 2018,
Catalogul Surselor de Finantare Autoritati Publice Locale – Aprilie 2018,
Catalogul Surselor de Finantare Organizatii Neguvernamentale – Aprilie 2018,
Catalogul Surselor de Finantare Universitati – Aprilie 2018. (sursa: adrcentru.ro).


APEL DE FONDURI EUROPENE DESCHIS PENTRU MANGALIA 
– primăria nu trebuie decat sa depună cererile de finanțare, proiectele se depun pana la 30 August, ora 12:00. (sursa – Fb: Meabit Ozghiun, consilier local).

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Obiective care pot fi finanțate în Mangalia: 

– construirea/reabilitarea de grădinițe și creșe,
– construirea/reabilitarea școli primare și gimnaziale (GALA GALACTION),
– reabilitarea CASEI DE CULTURĂ,
– construirea/reabilitarea terenurilor sintetice pentru sport,
– construirea/reabilitarea/ repararea parcurilor,
– repararea mobilierului urban,
– etc.

În cadrul Obiectivului specific 13.1 sunt sprijinite următoarele activităţi:

A. Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative

În această categorie sunt incluse activităţile eligibile privind construirea/extinderea/ finalizarea/ modernizarea/reabilitarea/ dotarea clădirilor în care se desfăşoară sau se vor desfăşura activităţi sociale, educaţionale, culturale şi recreative, respectiv:

1. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea centrelor sociale de zi cu una sau mai multe funcţiuni, pentru copii, vârstnici, pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi pentru alte categorii de persoane vulnerabile, conform legii, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

2. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea cantinelor sociale pentru persoane în risc de sărăcie, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

3. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea locuințelor sociale, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

4. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

5. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli pentru clasele I-IV,V-VIII, I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor;

6. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea clădirilor cu funcții culturale și/sau recreative: centre de tineret, centre culturale, centre educaționale, centre recreative, biblioteci, muzee, teatre, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor.

Observaţii:

a. Într-o cerere de finanţare pot fi incluse mai multe clădiri cu funcţiile de mai sus. De asemenea, o clădire poate avea mai multe funcţii dintre cele menţionate mai sus.
b. Clădirile care au/vor avea funcțiile de mai sus se pot încadra în categoria monumentelor istorice. De asemenea, pot face obiectul proiectelor finanțate prin O.S. 13.1, clădirile abandonate/neutilizate, care, după implementarea proiectului vor dobândi funcţiunile de mai sus.

În categoria A de activităţi intră şi facilităţile sportive de mici dimensiuni (terenuri de sport, bazine de înot) ce deservesc în mod direct clădirile cu funcțiile de mai sus și sunt situate pe amplasamentul acestora, precum și alte investiții din amplasamentul clădirilor din categoria A, ce se încadrează tot în investiția de bază (de ex. locuri de joacă, parcări de mici dimensiuni etc).

B. Îmbunătăţirea spațiilor publice urbane
În această categorie sunt sprijinite următoarele activitățile eligibile privind construirea/extinderea/ modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv:

1. Construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oraș/municipiu, indiferent de categoria funcțională – drum național, drum județean, stradă urbană, drum comunal, drum vicinal, asupra căruia solicitantul deține un drept real și avizul administratorului drumului, dacă este cazul, conform legii, precum şi a pistelor/traseelor/pentru biciclete şi/sau pietonale. De asemenea, pot fi construite/extinse/ modernizate/reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabilă, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizații tehnice pentru rețele etc.

Investițiile privind elementele componente ale drumurilor (de ex. piste pentru biciclete, trotuare, poduri etc) pot fi realizate independent de lucrările privind partea carosabilă.
Nu este obligatoriu ca pistele/traseele pentru biciclete/pietonale, construite/modernizate/ extinse, să facă parte din corpul unui drum.
Se recomandă ca investiţiile privind construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a drumurilor publice să fie însoţite de componenta de construire/extindere/ modernizare/reabilitare a infrastructurii dedicate cel puţin unui mod de deplasare nemotorizat (pietonal/cu bicicleta). În situaţia în care oraşul/municipiul a elaborat Planul de mobilitate urbană durabilă (inclusiv dacă teritoriul UAT face parte dintr-un P.M.U.D elaborat la nivel de zonă de studiu mai extinsă), iar solicitantul demostrează faptul că investiţiile de mai sus în infrastructura rutieră sunt identificate în P.M.U.D, proiectul va primi un punctaj suplimentar în etapa de evaluare tehnică şi financiară.

2. Construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor străzi urbane în zone pietonale.

3. Construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, grădinilor publice, alte zone cu spaţii verzi, inclusiv construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), pergole, alei, etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);

4. Facilităţi sportive și recreaționale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii etc), care nu sunt situate în parcuri;

Atentie! Indiferent de activitate, se va avea în vedere faptul că NU este eligibilă construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea clădirilor/structurilor cu funcții comerciale sau de alimentație publică (terase, restaurante etc).

5. Construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video și modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirii;

6. Extinderea/modernizarea/ reabilitarea reţelelor aferente serviciilor de utilităţi publice (doar iluminat public, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) din cadrul corpului spațiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populație defavorizată și care sunt slab deservite de serviciile de utilități publice de mai sus sau pentru deservirea clădirilor din categoria A de mai sus (în afara amplasamentului acestora).

Observație:
1. Spațiile publice urbane de mai sus pot fi încadrate în categoria monumentelor istorice (centru istoric, parc – monument istoric etc).


Mangalia News, Miercuri, 9 mai 2018.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply