Un panou publicitar pe care scria ”PAȘTE FERICIT”, a căzut peste două persoane, la Mangalia, în fața primăriei!

0
1187

UPDATE! Din sur­se­le noas­tre, am aflat că au fost două per­soa­ne lovi­te grav de pano­ul publi­ci­tar — un băr­bat cu bra­țul drept rupt și al doi­lea, cu două răni urâ­te la cap!


Repli­ca: Vân­tul face pro­ble­me în Man­ga­lia! Mete­o­ro­lo­gii au anun­țat că vân­tul va sufla în rafa­le de până la 55 km/h până în sea­ra de luni, ora 21:00. Iată că la Man­ga­lia a fost cât pe ce să se petrea­că o tra­ge­die.

Un panou publi­ci­tar a căzut în fața pri­mă­ri­ei, iar din păca­te, un băr­bat a fost rănit. Medi­cii au inter­ve­nit, băr­ba­tul avânt trau­ma­tis­me la mem­bre­le supe­ri­oa­re.

Potri­vit date­lor medi­ci­lor, băr­ba­tul are vâr­sta de 54 de ani. Vic­ti­ma a refu­zat trans­por­tul la uni­ta­tea spi­ta­li­ceas­că.

Potri­vit ulti­me­lor date, pano­ul res­pec­tiv apar­ți­nea de Pri­mă­ria Man­ga­lia, era de car­ton, înfipt în pământ, cu mesa­jul „Paș­te feri­cit”. Auto­ri­ta­tea loca­lă a decis ca să ducă pano­ul pas­cal în depo­zit până când vân­tul se va potoli, urmând să fie din nou montat pen­tru ca oame­nii să se foto­gra­fi­e­ze cu el. (repli­ca online.ro).


ziuaconstanta.roPanou publi­ci­tar, căzut pes­te o per­soa­nă la Man­ga­lia.
Un panou publi­ci­tar a căzut pes­te o per­soa­nă în Man­ga­lia. Inci­den­tul a avut loc chiar în faţa Pri­mă­ri­ei din oraş. Potri­vit SAJ Con­stanţa, vic­ti­ma are trau­ma­tis­me la mem­bre­le supe­ri­oa­re.

Băr­ba­tul în vâr­stă de 54 de ani a refu­zat trans­por­tul la spi­tal.


ct100.ro: Medi­cii de la Ambu­lan­ță au ajuns la fața locu­lui și au con­sta­tat că băr­ba­tul are trau­ma­tis­me la mem­bre­le supe­ri­oa­re. Vic­ti­ma este un băr­bat de 54 de ani, Moca­nu Ion.
Aces­ta a refu­zat trans­por­tul la spi­tal. Din pri­me­le infor­ma­ții, pano­ul a fost ampla­sat de Pri­mă­ria Man­ga­lia și pe el scria „Paș­te feri­cit”. (02.04.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply