Trupa de teatru Thaliamar vă invită la premiera piesei Pisica Verde

0
1181

TRUPA de Tea­tru Tha­li­a­mar: Sâm­bă­tă, 21 apri­lie 2018, ora 18.00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, va avea loc pre­mie­ra pie­sei Pisi­ca Ver­de, după Eli­se Wilk.

Spec­ta­co­lul este o felie dură din via­ța unor tineri — care au exact vâr­sta acto­ri­lor care inter­pre­tea­ză rolu­ri­le. Pro­ta­go­niș­tii, negli­jați de fami­lii și de soci­e­ta­te, con­fun­dă rea­li­ta­tea cu fic­țiu­nea și întâm­pla­rea face să se întâl­neas­că exact cu cel care… Vă aștep­tăm să vedeți toa­tă poves­tea. Regia: Aura Mir­cea.

Banii adu­nați vor fi folo­siți pen­tru depla­să­ri­le tru­pei la con­cur­su­ri­le și fes­ti­va­lu­ri­le din țară. Așa­dar, venind la spec­ta­col, sus­ți­neți tru­pa loca­lă și vedeți un spec­ta­col minu­nat. Intra­rea: 20 lei.


Man­ga­lia News, Joi, 12 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele