Tânăra care a furat dintr-un restaurant din Mangalia a fost identificată! VIDEO

0
2276

REPLICA: Repre­zen­tan­ții hote­lu­lui Soly­mar Man­ga­lia au pos­tat o foto­gra­fie și un anunț prin care au pre­ci­zat că ofe­ră recom­pen­să pen­tru prin­de­rea unei hoa­țe, care ”a dat iama” în res­ta­u­ran­tul Cazi­no, de unde a sus­tras mai mul­te bunuri, inclu­siv came­ra de supra­ve­ghe­re. La scurti timp, man­ga­li­o­ții au ofe­rit infor­ma­ții, ast­fel ajun­gân­du-se la o tână­ră, care este ele­vă la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia și care s‑ar numi Iza­be­la.

Potri­vit infor­ma­ți­i­lor noas­tre, pe 29 mar­tie, în jurul orei 13.36, nu ar fi acțio­nat sin­gu­ră, fiind înso­ți­tă, cel mai pro­ba­bil, și de pri­e­te­nul său, Denis. Oame­nii legii au auzit des­pre caz, însă repre­zen­tan­ții uni­tă­ții hote­li­e­re încă nu au depus plân­ge­re, urmând să facă acest lucru. „Ofe­rim recom­pen­să pen­tru cel ce recu­noaș­te aceas­tă fată din ima­gi­ne care a furat din res­ta­u­ran­tul Cazi­no Man­ga­lia. Cre­zând că dacă a furat până și came­ra video nu o să fie prin­să. Păi tu hoa­ță mică care ești , nu ști­ai că înre­gis­tră­ri­le sunt trans­fe­ra­te live în alt dis­po­zi­tiv ????”, este anun­țul celor de la Soly­mar Man­ga­lia. Momen­tan încă se strâng infor­ma­ții, urmând ca apoi să se ia măsu­ri­le lega­le ce se impun.

Citeș­te și:

Un hotel din Man­ga­lia a pus la băta­ie o RECOMPENSĂ pen­tru prin­de­rea unei hoa­ţe!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele