Stațiunile, de la nord la sud, sunt bec. Mamaia, Eforie, Neptun, Olimp, Venus, Saturn, peste tot, parfum de roze!

0
869

Minis­trul turis­mu­lui a ajuns la Con­stan­ța. 
Înce­pe sezo­nul esti­val și lito­ra­lul își așteap­tă turiș­tii. 
Mili­oa­ne­le de turiști.
Bogdan Trif a venit să veri­fi­ce dacă toa­te sunt în ordi­ne. 
Și sunt. 
După cum bine știm, sta­țiu­ni­le, de la nord la sud, sunt bec. 
Cură­țe­nie exem­pla­ră, per­so­nal cali­fi­cat și edu­cat, con­di­ții exce­len­te, resor­turi mai ceva ca în Anta­lya, par­curi, tera­se cu flori, locuri de joa­că, aqua park-uri pes­te tot, pla­je impe­ca­bi­le… și tot ce vreți.

Bine, a recu­nos­cut și minis­trul că exis­tă și mici incon­ve­nien­te, dar nu sunt rele­van­te. 
Mama­ia, așa cum ne‑a anun­țat chiar Dece­bal Făgă­dău, este 95% pre­gă­ti­tă să încea­pă sezo­nul. 

În rest, după cum a con­sta­tat însuși minis­trul, 99% din lito­ral este per­fect. Nept­un, Olimp, Venus, Saturn, Efo­rie, pes­te tot, par­fum de roze. 

Să vină turis­tul, că are unde.
La așa ofer­tă, nu am înțe­les de ce ne-au scos nem­ții din cata­lo­a­ge­le lor de turism. 
În fine, mai dă‑i dra­cu, că ei pierd.

Domni­lor, nu știu ce fumați, dar vrem și noi.

Cris­ti­na Ione­scu, Atac de Con­stan­ța, 23.04.2018.


Anca Nicu­les­cu: Mai ales, sudul lito­ra­lu­lui este super-mega pre­gă­tit să-și întâm­pi­ne turiș­tii. Sta­țiu­ni­le au de toa­te, infras­truc­tu­ră, aspect civi­li­zat, infi­ni­te moda­li­tăți de dis­trac­ție, ce mai, Croa­ția este biet copil…


Man­ga­lia News, 23.04.2018. sur­sa: Fb.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele