Sean Paul se oprește și în România, în turneul mondial ”Mad Love”

0
237
Booking.com

Super­sta­rul jamai­can Sean Paul, câști­gă­tor al pre­mi­u­lui Gram­my, vine în Româ­nia, pe 23 mai, la Are­ne­le Roma­ne, pen­tru pri­ma dată într-un con­cert de o ase­me­nea amploa­re.

În des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui vor cân­ta Fay­dee, Fly Pro­ject și Simo­na Nae, iar after par­ty-ul va con­ti­nua la Are­ne până dimi­nea­ță, cu Par­ty­dul Kiss FM și DJ Vibe Drops.

Iubit de publi­cul din toa­tă lumea atât dato­ri­tă sti­lu­lui ine­dit, dar și gra­ție cola­bo­ră­ri­lor de suc­ces cu artiști cele­bri, Sean Paul este unul din­tre cei mai pro­li­fici artiști din lume, având cola­bo­rări cu Beyon­cé, Rihan­na, Akon, Sno­op Dogg, Bus­ta Rhy­mes, Sha­ggy, Damian Mar­ley, Major Lazer, Kel­ly Row­land, Enri­que Igle­si­as, Key­shia Cole, Lit­tle Mix, Wyclef Jean, DMX, Bob Sin­clar, Dua Lipa, Clean Ban­dit, David Guet­ta etc.

Între hit-uri­le care l‑au men­ți­nut în topu­ri­le muzi­ca­le din întrea­ga lume se numă­ra și Tem­pe­ra­tu­re, Press It Up, No Lie (feat. Dua Lipa) și Roc­ka­bye (cu Clean Ban­dit).

Cu un record de pes­te 5 mili­ar­de de vizu­a­li­zări pe You­Tu­be, Sean Paul a ocu­pat, de‑a lun­gul cari­e­rei lui, nume­roa­se pozi­ții de top în Bill­bo­ard, deținând mai mul­te dis­curi de pla­ti­nă.

Sean Paul a con­cer­tat în pes­te 100 de țări până acum și a cân­tat pen­tru mili­oa­ne de fani din toa­te col­țu­ri­le lumii. 

Pe 23 mai 2018 avem și noi șan­sa să îl vedem într-un show spec­ta­cu­los în Româ­nia, orga­ni­zat de MGM Boo­king și Car­pa­thia Inter­na­tio­nal Events și comu­ni­cat de HTag PR.

Bile­te­le cos­ta 99 lei și se găsesc pe: iabilet.ro și bilete.ro.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele