ȘCOALA ALTFEL, la Damen Shipyards Galati: Sperăm ca tânăra generație să continue tradiția meșteșugului construirii navelor la Galați

0
698

Damen Shi­pyar­ds Galati: In sap­ta­ma­na 26 — 30 mar­tie, s‑a des­fa­su­rat in san­ti­e­rul nos­tru pro­gra­mul “SCOALA ALTFEL”, peri­oa­da in care gru­puri de elevi din tot ora­sul si jude­tul Galati ne-au vizi­tat si au putut patrun­de in lumea con­struc­ti­i­lor nava­le.
Ne-am bucu­rat sa intam­pi­nam elevi de toa­te var­ste­le de la Cole­gi­ul Natio­nal “Vasi­le Alec­san­dri”, lice­ul “Mir­cea Eli­a­de”, sco­li­le 25, 18, 7 si 38, dar si de la sco­li­le din Vana­tori, Pis­cu, Cudal­bi, Smar­dan si Cuza Voda.

Jude­cand dupa intre­ba­ri­le puse, curi­o­zi­ta­ti­le star­ni­te si inte­re­sul pen­tru nave­le vazu­te la cheu sau afla­te in dife­ri­te sta­dii de con­struc­tie in san­ti­er, sun­tem con­vin­si ca am aprins acea scan­te­ie in ini­mi­le mici­lor vizi­ta­tori prin care spe­ram ca tana­ra gene­ra­tie sa con­ti­nue tra­di­tia mes­te­su­gu­lui con­stru­i­rii nave­lor la Galati.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply