Raresh Badrea: INVIERE

0
374

Raresh BadreaRoma­nia au fost can­d­va o gra­di­na fru­moa­sa. Maini nepri­ce­pu­te ne-au smuls din rada­cini si ne-au pus in ghi­ve­ce. Ne-au pri­vat de soa­re si de ploa­ia manoa­sa si am ajuns sa traim in case, la intu­ne­ric, sau cel mult prin bal­coa­ne sau feres­tre.

Depar­te de paman­tul rodi­tor in care ne-am nas­cut, sun­tem van­duti pe tara­be in pie­te strai­ne sau in super­mar­ke­turi cu lumi­na arti­fi­ci­a­la. Am ajuns rasa­duri, semin­te, ne plan­tea­za unde vor si unde cred ei de cuvi­in­ta.

Murim incet, lip­si­ti de lumi­na soa­re­lui de aca­sa si de plo­i­le de vara, nu mai dam rod ca alta­da­ta, zum­ze­tul albi­ne­lor nu il mai stim.

Sin­guri, plan­tati inu­til intr-un pamant nero­di­tor, ajun­si in vaze scli­pi­toa­re dar cu apa sta­tu­ta, ne ofi­lim incet cu gan­dul la gra­di­na de mult uita­ta.

Un tran­da­fir s‑a scu­tu­rat,
Si nimeni nu i‑a numa­rat
Peta­le­le ce i‑au cazut
Si l‑au facut sa fie slut.

Va doresc ca Lumi­na Sfan­ta de Pasti, impre­u­na cu darul lui Iisus Hris­tos, harul man­tu­i­tor, Apa Vie, sa va incol­tes­ca in suflet sămân­ța spe­ran­tei. Din ea sa rasa­ra din nou arbori fal­nici, flori inmi­res­ma­te, hol­de manoa­se si sa refa­cem impre­u­na gra­di­na buni­cii, padu­rea de ste­jari si hol­de­le de grau de alta­da­ta.

Pre­cum Hris­tos, si nea­mul Roma­nesc sa invie!

Hris­tos a invi­at din morti,
Cu cete­le sfin­te,
Cu moar­tea pre moar­te cal­cand,
Lumi­na aducand‑o
Celor din mor­min­te!

Paș­te Feri­cit!

Raresh Badrea, Syd­ney, Aus­tra­lia, 8 apri­lie 2018, Dumi­ni­ca Sfin­te­lor Paști.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV, Hous­ton, Texas, USA.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele