Polițiști răniți la Mangalia, după ce a căzut un panou publicitar! (Atentie! Imagini cu puternic impact emoțional!)

0
3907

Două per­soa­ne au avut nevo­ie de îngri­jiri medi­ca­le, după ce au fost vic­ti­me­le unui nefe­ri­cit eve­ni­ment. Aces­tea se aflau în fața Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, moment în care un panou publi­ci­tar a căzut. Este vor­ba des­pre Ion Moca­nu, fost cri­mi­na­list în cadrul Poli­ți­ei Man­ga­lia și Răzvan Ion, adjunc­tul Biro­u­lui pen­tru Inves­ti­ga­rea Fra­u­de­lor din cadrul Poli­ți­ei Man­ga­lia.

Vân­tul a făcut pro­ble­me în Man­ga­lia! O tra­ge­die a fost la un pas de a fi înre­gis­tra­tă. Un panou publi­ci­tar a căzut în fața pri­mă­ri­ei, două per­soa­ne fiind răni­te. Medi­cii au inter­ve­nit, unul din­tre băr­bați (Ion Moca­nu, cri­mi­na­list ieșit recent la pen­sie) având trau­ma­tis­me la mem­bre­le supe­ri­oa­re.

Cu răni la nive­lul capu­lui s‑a ales Răzvan Ion, adjunc­tul Biro­u­lui pen­tru Inves­ti­ga­rea Fra­u­de­lor din cadrul Poli­ți­ei Man­ga­lia. Potri­vit infor­ma­ți­i­lor noas­tre, răni­le sunt des­tul adânci și au fost cusu­te, urmând ca vic­ti­ma să fie supu­să și unui exa­men tomo­graf. Cadre­le medi­ca­le au anun­țat că vic­ti­me­le au refu­zat trans­por­tul la uni­ta­tea spi­ta­li­ceas­că, dar se pare că au mers pe cont pro­priu pen­tru a pri­mi îngri­jiri de spe­cia­li­ta­te.

Potri­vit ulti­me­lor date, pano­ul res­pec­tiv apar­ți­nea de Pri­mă­ria Man­ga­lia, era de car­ton, înfipt în pământ, cu mesa­jul „Paș­te feri­cit”. Auto­ri­ta­tea loca­lă a decis ca să ducă pano­ul pas­cal în depo­zit până când vân­tul se va potoli, urmând să fie din nou montat, pen­tru ca oame­nii să se foto­gra­fi­e­ze cu el. Cele două vic­ti­me stă­teau de vor­bă, când s‑a pro­dus nefe­ri­ci­tul eve­ni­ment. Cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă.

C.C., A.C., L.C. replicaonline.ro, 02.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply