Polaris M Holding angajează personal pentru Salubrizare în Mangalia, Eforie, Năvodari și Constanța!

0
351

Pola­ris M Hol­ding anga­jea­ză în con­di­ţii avan­ta­joa­se:

Salu­bri­za­re – Con­stanţa:
• Meca­nici auto; 
• Şofer de auto­ca­mion maşi­nă de mare tonaj;
• Lucră­tori ope­ra­tivi pen­tru auto­com­pac­toa­re;
• Lucră­tori pen­tru salu­bri­za­re căi publi­ce.

Salu­bri­za­re – Efo­rie:
• Şef coloa­nă auto.

Salu­bri­za­re – Năvo­dari:
• Şofer de auto­ca­mion maşi­nă de mare tonaj;
• Lucră­tori pen­tru salu­bri­za­re căi publi­ce.

Salu­bri­za­re – Man­ga­lia:
• Agent comer­ci­al.

Rela­ţii, la tele­fon: 0733.102.899.

Pen­tru mai mul­te deta­lii, vă rugăm să ne con­tac­ta­ţi la urmă­to­rul număr de tele­fon: 0241.548.711.

Aştep­tăm CV-uri­le dum­ne­a­voas­tră pe site-ul www.polaris.ro / pagi­na Cari­e­re, sau la urmă­toa­rea adre­să de e‑mail: [email protected] 

Pen­tru punc­tul de lucru din Man­ga­lia, vă rugăm să tri­mi­teţi CV-uri­le la adre­sa de e‑mail: [email protected]


Man­ga­lia News, 12.04.2018.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele