Planeta Dobrogea, o nouă călătorie epică. FOTO Mircea Bezergheanu

0
269
https://www.mangalianews.ro/

Mir­cea Bezer­ghea­nu: ”Înce­pem o nouă călă­to­rie epi­că — Pla­ne­ta Dobro­gea. Pri­ma par­te a temei: Înce­pu­tu­ri­le — Răsă­ri­tul. Vom con­ti­nua cu Ziua, Mun­ții Dobro­gei, linia de Coas­tă, Del­ta Dună­rii și, la sfâr­șit, Nop­ți­le. 

Pen­tru mine, Dobro­gea repre­zin­tă Lec­ția Supre­mă. Am fost de atâ­tea ori înfrânt, umi­lit și pus la punct aco­lo, acu­mulând atâ­tea cunoș­tin­țe pre­ți­oa­se, încât pot mer­ge ori­un­de, pre­gă­tit pen­tru accep­ta­rea eșe­cu­lui. Pen­tru că Dobro­gea va face tot ceea ce poa­te spre a te învă­ța și pe tine Lec­ția Sme­re­ni­ei”. 17.04.2018.

(În Tufi­șuri, cu Mir­cea Bezer­ghea­nu).

Dobro­gea, tată, Dobro­gea!


Man­ga­lia News, Mier­curi, 18 apri­lie 2018.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele