Parteneriat strategic între Șantierul Naval Constanța și Naval Group din Franța pentru construirea corvetelor militare

0
475

Amba­sa­do­rul fran­cez din Româ­nia, Miche­le Ramis, a vizi­tat, împre­u­nă cu o dele­ga­ție Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța, în cur­sul zilei de vineri, 20 apri­lie a.c. Vizi­ta nu a fost una for­ma­lă, ci a avut ca scop sem­na­rea la final a par­te­ne­ri­a­tu­lui stra­te­gic cu gru­pul indus­tri­al fran­cez Naval Gro­up, prin pre­zen­ța repre­zen­tan­tu­lui Pas­cal Le Roy.

Con­trac­tul are ca scop par­ti­ci­pa­rea ca grup comun — Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța și Naval Gro­up — la lici­ta­ția pen­tru cor­ve­te­le mili­ta­re care va fi orga­ni­za­tă de MApN. Teh­no­lo­gia fran­ce­ză îmbi­na­tă cu mun­ca indus­tri­a­lă din Por­tul Con­stan­ța pro­mi­te nave mili­ta­re de ulti­mă gene­ra­ție.

Sunt foar­te bucu­roa­să de vizi­tă în Șan­ti­e­rul Naval. Fran­ța și Româ­nia sunt anga­ja­te în stra­te­gii care aco­pe­ră mai mul­te dome­nii de acti­vi­ta­te. Fran­ța pro­pu­ne un par­te­ne­ri­at de lun­gă dura­tă, după cum a punc­tat și pre­șe­din­te­le Ema­nu­e­le Macron la vizi­ta sa din august 2017”, a punc­tat Miche­le Ramis.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele