MNAC București: Expoziția Prizonierii Avangardei. O retrospectivă Ion Bitzan

0
876

MNAC Bucu­res­ti: Sezo­nul expo­zi­țio­nal de toamnă/iarnă MNAC s‑a înche­iat ieri, 1 apri­lie. În pre­gă­ti­rea Mare­lui Ver­ni­saj de Pri­mă­va­ră 2018, ce va avea loc în data de 26 apri­lie, muze­ul va rămâ­ne des­chis.

Vă aștep­tăm cu drag să vizi­tați expo­zi­ția Pri­zo­ni­e­rii Avan­gar­dei. O retros­pec­ti­vă Ion Bit­zan, pre­lun­gi­tă până la 27 mai 2018, să par­ti­ci­pați la eve­ni­men­te­le din cadrul pro­gra­mu­lui nos­tru de arte per­for­ma­ti­ve și să vă delec­tați cu okfea, în cafe­nea­ua și tera­sa afla­te la ulti­mul etaj al muze­u­lui nos­tru.

[Cre­dit foto: Pol­lak Po Pho­to­gra­phy, vede­re din expo­zi­ția Pri­zo­ni­e­rii Avan­gar­dei. O retros­pec­ti­vă Ion Bit­zan]. 


Man­ga­lia News, 03.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply