MINISTRUL MUNCII, ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND PENSIILE ROMÂNILOR CARE AU LUCRAT ÎN STRĂINĂTATE

0
375
Booking.com

Româ­nia este obli­ga­tă să recu­noas­că drept vechi­me în mun­că peri­oa­da desfă­şu­ra­tă de o per­soa­nă în ţări­le mem­bre U.E., în teme­iul prin­ci­pi­u­lui ega­li­tă­ţii de tra­ta­ment enu­nţat în Regu­la­men­tul Nr.492/2001, potri­vit Minis­te­ru­lui Mun­cii şi Jus­ti­ţi­ei Soci­a­le.

Regu­la­men­tul (UE) Nr.492/2011 al Par­la­men­tu­lui Euro­pean şi al Con­si­li­u­lui din 5 apri­lie 2011 pri­vind libe­ra cir­cu­la­ţie a lucră­to­ri­lor în cadrul Uniu­nii, care este direct apli­ca­bil şi Româ­ni­ei, regle­men­tea­ză libe­ra cir­cu­la­ţie a lucră­to­ri­lor în cadrul Comu­ni­tă­ţii. Regu­la­men­tul pre­ve­de înlă­tu­ra­rea obs­ta­co­le­lor în calea mobi­li­tă­ţii lucră­to­ri­lor.

În teme­iul pre­ve­de­ri­lor pri­vind exer­ci­ta­rea mun­cii şi ega­li­ta­tea de tra­ta­ment din Regu­la­men­tul Nr.492/2011, la art. 7 se sti­pu­lea­ză că lucră­to­rul cetă­ţean al unui stat mem­bru nu poa­te fi tra­tat dife­rit, pe teri­to­ri­ul celor­lal­te sta­te mem­bre, faţă de lucră­to­rii naţio­nali, în ceea ce pri­veş­te mun­ca şi avan­ta­je­le soci­a­le şi fis­cal. Peri­oa­de­le lucra­te se dove­desc cu acte­le ori­gi­na­le emi­se de uni­tă­ţi­le la care s‑a desfă­şu­rat acti­vi­ta­tea”, se ara­tă pe site-ul Minis­te­ru­lui Mun­cii şi Jus­ti­ţi­ei Soci­a­le. (Miha­e­la Tîr­pan, ordinea.ro).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele