MC BALL: Trei din cinci, pentru băieții noștri, la Gheorghieni, în faza semifinală a CN U14 M!

0
334

MC BALL: Băieţii noş­tri au reu­şit să obţi­nă trei vic­to­rii din cinci meciuri, în pri­mul tur­neu de bas­chet desfă­şu­rat, timp de trei zile, la Ghe­or­ghieni, în faza semi­fi­na­lă a CN U14 M.
Îi feli­ci­tăm pen­tru rezul­ta­te și ambi­ţia de care au dat dova­dă și le dorim mult suc­ces în tur­ne­ul urmă­tor !

Mulţu­mim părin­ți­lor, par­te­ne­ri­lor media Man­ga­lia TV şi Man­ga­lia News, par­te­ne­ri­lor ofi­ci­ali Pro­fes­sio­nal Selec­tion RB, Hotel Rio Jupi­ter, Com­plex Alu­tus Man­ga­lia, Magen­ta Cos­me­tics Man­ga­lia pen­tru susţi­ne­rea necon­di­țio­na­tă.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply