Mangalia e la malul mării, are port turistic unde se desfășoară tot felul de evenimente, numai cele legate de apă, de bărci și cele conexe, nu!’

0
783
Mangalia - Portul turistic.
Booking.com
Man­ga­lia — Por­tul turis­tic.

Ing. Nico­lae Băci­lă: ”Man­ga­lia e la malul mării, are port turis­tic unde se des­fă­șoa­ră tot felul de eve­ni­men­te, numai cele lega­te de apă, de bărci și cele con­e­xe, nu!

Nu tu expo­zi­ții ale con­struc­to­ri­lor de bărci din zonă (care ar putea deve­ni tra­di­țio­na­le), nu tu com­pe­ti­ții cu ambar­ca­țiuni sfe­ci­fi­ce — caia­ce, canoe, pen­tru copii (avem antre­nori în zonă), nu tu cur­suri și con­cur­suri de veli­e­re pen­tru copii și tineri, nu tu con­cur­suri de bărci de vite­ză pe Lacul Man­ga­lia…, toa­te orga­ni­za­te de Pri­mă­ria Man­ga­lia!

Oare ne e ruși­ne că avem un cadou atât de minu­nat: Marea Nea­gră si Por­tul Turis­tic? Aces­ta din urmă a deve­nit uitat, negli­jat, îl ata­că rugi­na, dete­ri­o­ra­rea din cau­za tim­pu­lui si, mai ales, a nepă­să­rii și negli­jen­ței celor care răs­pund de Por­tul Turis­tic — Mari­na Man­ga­lia…

A ana­li­zat cine­va cât spa­țiu din clă­di­rea Clu­bu­lui Nau­tic / clă­di­rea din port, e dedi­cat acti­vi­tă­ți­lor pen­tru agre­ment și spor­turi nau­ti­ce?”

(N red: Aces­ta este un comen­ta­riu pe mar­gi­nea arti­co­lu­lui: ”1 Mai Tuning Fest, patru zile de tuning și car audio, în Por­tul Turis­tic din Man­ga­lia”).


Man­ga­lia News, 22.04.2018. sur­sa: FB.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele