Garsoniera 2 în 1: 3 pași pentru o locuință de vis

0
1211

Daca locu­ies­ti sau te vei muta intr‑o gar­so­nie­ra, cel mai pro­ba­bil te gan­des­ti la ame­na­ja­rea aces­te­ia cat mai inte­li­gent. Dato­ri­ta spa­ti­u­lui redus pe care il ai la dis­po­zi­tie, tre­bu­ie sa faci ale­geri tinand cont de cum vei dori sa uti­li­zezi came­ra. Insa, acest lucru nu inseam­na ca tre­bu­ie sa faci com­pro­mi­suri si ca locu­in­ta ta nu poa­te ara­ta asa cum iti dores­ti!

In cazul in care visezi la o came­ra odih­ni­toa­re, per­fec­ta pen­tru a te rela­xa, dar, in ace­la­si timp, iti dores­ti sa ai la dis­po­zi­tie si un living in care sa iti pri­mes­ti musa­fi­rii, tre­bu­ie sa stii ca acest lucru este posi­bil!

Iata cum poti ame­na­ja o locu­in­ta de dimen­siuni redu­se, pen­tru a te bucu­ra de aceas­ta la maxi­mum!

·      Achi­zi­tio­nea­za o cana­pea exten­si­bi­la

In loc de pat, pen­tru a crea mai mult spa­tiu, poti ape­la la o cana­pea exten­si­bi­la sau la un col­tar. 

Aces­tea ocu­pa mult mai putin loc, dar se pot trans­for­ma atat intr-un pat comod, bun pen­tru odih­na, cat si intr‑o pie­sa de mobi­li­er per­fec­ta pen­tru adu­na­ri­le cu gas­ca la tine aca­sa.

Daca esti in cau­ta­rea celor mai bune pro­du­se, găsești pes­te 20 de mode­le la col­ta­re exten­si­bi­le pe Mobi­lad­md, dar si cana­pe­le care pot fi potri­vi­te pen­tru came­ra si gus­tu­ri­le tale! Cand alegi pro­du­sul pe care vei dormi, tre­bu­ie sa ai in vede­re si cali­ta­tea si dura­bi­li­ta­tea aces­tu­ia, dar si design-ul si culoa­rea potri­vi­te cu sti­lul deco­ra­tiv.

·      Ale­ge pie­se de mobi­li­er are inde­pli­nesc mai mul­te func­tii

Aces­tea sunt per­fec­te pen­tru inca­pe­ri­le de dimen­siuni redu­se, pen­tru ca  sunt mul­ti­func­tio­na­le. De exem­plu, cu un sin­gur cli­ck pe https://www.mobiladmd.ro/25-comode-televizor-si-noptierevei gasi o gama diver­sa de pro­du­se dis­po­ni­bi­le in dife­ri­te mode­le sau culori, pe care le poti folo­si atat pen­tru depo­zi­ta­re, cat si pen­tru a ase­za tele­vi­zo­rul. De ase­me­nea, pen­tru hai­ne, poti achi­zi­tio­na un dulap care nu iti ocu­pa foar­te mult loc, dar care are spa­tii ame­na­ja­te in asa fel incat sa le poti folo­si in mod inte­li­gent.

·      In loc de bibli­o­te­ca, folo­seste eta­je­re

Pen­tru carti si obiec­te deco­ra­ti­ve, in locul unei bibli­o­teci poti folo­si eta­je­re. Aces­tea se montea­za pe pere­te, sunt mai iefti­ne si nu iti ocu­pa loc! In plus, avan­ta­jul aces­to­ra este ca le poti ampla­sa ori­un­de, pe ori­ce pere­te iti dores­ti. In felul asta, nu va tre­bui sa renun­ti la obiec­te­le pre­fe­ra­te, dar te vei bucu­ra de cat mai mult spa­tiu in locu­in­ta ta!

Pen­tru a avea o came­ra cat mai aeri­si­ta si spa­ti­oa­sa, este impor­tan­ta si ordi­nea.

De ase­me­nea, poti vop­si pere­tii in culori des­chi­se, pen­tru ca acest lucru va da impre­sia unei inca­peri mai mari! Daca tii cont de aces­te lucruri, te vei bucu­ra de o came­ra mul­ti­func­tio­na­la, in care te vei putea odihni cum tre­bu­ie si, in ace­la­si timp, in care te poti dis­tra ala­turi de pri­e­te­ni!


Man­ga­lia News, 13.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele