Echipele Polaris M. Holding Mangalia au demarat acțiunile de salubrizare în stațiuni [FOTO]

0
304

Pola­ris M. Hol­ding Man­ga­lia — Impre­u­nă, pen­tru un oraș curat.

Flo­rin Jia­nu: ”Așa cum am spus săp­tămâ­na tre­cu­tă, înce­pând de astăzi, echi­pe­le Pola­ris M. Hol­ding Man­ga­lia au dema­rat acțiu­ni­le de salu­bri­za­re în sta­țiuni”. 🌱

Astăzi, dimi­nea­ţă, con­form pla­ni­fi­că­rii, echi­pe­le soci­e­tă­ţii Pola­ris au dema­rat cam­pa­nia de cură­ţe­nie gene­ra­lă în sta­ţiuni, după ce zile­le tre­cu­te s‑a inter­ve­nit în car­ti­e­re­le din muni­ci­piu. Direc­to­rul Pola­ris Man­ga­lia, Flo­rin Jia­nu a decla­rat că echi­pe­le tri­mi­se pe teren mătu­ră şi strâng gunoa­ie­le arun­ca­te la voia întâm­plă­rii, care au aca­pa­rat în spe­cial, spa­ţi­i­le verzi. 

Ca şi anii tre­cuţi, prin­ci­pa­la pro­ble­mă o repre­zin­tă deşe­u­ri­le mena­je­re şi res­tu­ri­le pro­ve­ni­te de la mate­ri­a­le­le de con­stru­cţii ce sunt adu­se în sta­ţiuni cu cami­oa­ne­le şi apoi des­căr­ca­te în pădu­re, ori în zone­le cen­tra­le, chiar pe spa­ţi­i­le verzi! Aceas­tă „modă” datea­ză de ani buni, cei în cau­ză pre­fe­rând să umple spa­ţi­i­le verzi cu gunoa­ie, în loc să înche­ie con­tract cu fir­ma de salu­bri­za­re, iar din aceas­tă cate­go­rie fac par­te atât per­soa­ne fizi­ce, cât şi agenţi eco­no­mici, mai ales hote­li­eri.

De alt­fel, aceas­tă amplă cam­pa­nie este pri­mul gest făcut la nivel local pen­tru rea­li­za­rea unui aspect îngri­jit al sta­ţiu­ni­lor, având în vede­re fap­tul că sezo­nul esti­val 2018 stă să încea­pă. (editiadesud.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele