Echipele de la Polaris M Holding au făcut curățenie generală în portul turistic. Poate începe 1 Mai Tuning Fest!

0
192
Booking.com

Echi­pe­le de la Pola­ris M Hol­ding au făcut cură­țe­nie gene­ra­lă în por­tul turis­tic. Poa­te înce­pe 1 Mai Tuning Fest!


UPDATE

Pola­ris a înce­put cură­ţe­nia în Por­tul Turis­tic. Mai rămâ­ne ca Pri­mă­ria să îl şi rea­bi­li­te­ze!

Echi­pe­le Pola­ris Man­ga­lia au înce­put la pri­me­le ore ale dimi­neţii cură­ţe­nia gene­ra­lă în Por­tul Turis­tic. Ale­i­le au fost mătu­ra­te şi spă­la­te şi s‑au strâns gunoa­ie­le arun­ca­te de tre­că­tori. 

Din păca­te, aspec­tul dezo­lant se menţi­ne, deo­a­re­ce toa­te cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat sunt spar­te, băn­ci­le sunt rup­te, iar dale­le cio­bi­te. 

Este ade­vă­rat, de vină sunt oame­nii neci­vi­li­za­ţi care aleg să distru­gă, în loc să aibă un com­por­ta­ment civi­li­zat şi să păs­tre­ze ceea ce s‑a rea­li­zat fru­mos în muni­ci­piu. Dar acest lucru nu înseam­nă că Por­tul tre­bu­ie lăsat să se degra­de­ze şi mai mult ani la rând, să ajun­gă o rui­nă, în con­di­ţi­i­le în care este vizi­tat atât de local­nici, cât şi de turi­şti, care se decla­ră tot mai dez­a­mă­gi­ţi.

Solulţii exis­tă, monta­rea de came­re video, pază etc. numai că nimeni nu este inte­re­sat să facă ceva… Auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le au din păca­te, alte pre­o­cu­pări, care mai de care mai ulu­i­toa­re şi mai con­tro­ver­sa­te. (editiadesud.ro).


Man­ga­lia News, 28.04.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele