De Ziua Mondială a Cărții, Mioara Gram întreabă: Ce te face să iubești o carte? 

0
534

Ziua Mondi­a­la a Car­tii – Ce te Face sa Iubes­ti o Car­te? (Mioa­ra Gram).

Impor­tan­ța lec­tu­rii si dezvol­ta­rea com­pe­ten­te­lor de citi­re raman ele­men­te­le vita­le in cres­te­rea armo­ni­oa­sa a indi­vi­du­lui si evo­lu­tia uma­ni­ta­tii. Fie­ca­re om, de‑a lun­gul vie­tii sale, nu poa­te evi­ta pro­ce­sul natu­ral al inva­ta­rii si pre­da­rii, indi­fe­rent de nive­lul struc­tu­ral al soci­e­tii uma­ne din care face par­te. Cat de impor­tan­ta rama­ne car­tea in via­ta noas­tra si a copi­i­lor nos­tri, este o intre­ba­re la care va invit sa ras­pun­deti in cadrul emi­siu­nii: Ziua Mondi­a­la a Car­tii – Ce te Face sa Iubes­ti o Car­te?

Dragi ascul­ta­tori, luni, 23 apri­lie 2018, ca de obi­cei, va astept con­tri­bu­ti­i­le dum­ne­a­voas­tra, pe Gru­pul de Face­bo­ok Radio Pro­dias­po­ra-In Direct. Emi­siu­nea Arta, Sti­in­ta si Reli­gie – In Cau­ta­rea Dru­mu­lui Comun poa­te fi ascul­ta folo­sind site-ul: www.prodiaspora.de
sau http://tunein.com/radio/Radio-Pro-Diaspora-s106078/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply