De ce este frumoasă Vama Veche într‑o zi răcoroasă de primăvară

0
491

Vama Veche, refu­gi­ul boem de pes­te vară al româ­ni­lor care cau­tă liber­ta­te și non­con­for­mism, este o des­ti­na­ție ce are far­me­cul ei chiar și într‑o pri­mă­va­ră rece, așa cum este cea din 2018.

Vama Veche pare o cu totul altă stațiu­ne. Dru­mul până la ea este aproa­pe pus­tiu, iar cozi­le de sute de mașini din tim­pul verii par numai pro­du­sul ima­gi­na­ți­ei. Pe străzi sunt mai mulți câini fără stă­pân decât local­nici, care nici nu‑s prea mulți – recen­sămân­tul din 2011 a numă­rat doar vreo 400.

Unul din­tre ei își spa­lă mași­na la mar­gi­nea bor­du­rii și ține să-și împăr­tă­șeas­că gus­tu­ri­le muzi­ca­le cu noi. Un tată își plim­bă copi­lul, în liniș­te, pe stra­da pus­tie. Am văzut copii în Vama Veche toa­tă vara, vechii vamai­oți, aju­nși părinți, îi iau acum cu ei. Ano­tim­pul nu con­tea­ză. Vamai­o­ții sunt vamai­oți și iar­na, și vara.

Tera­pie antis­tres

Ce te fra­pea­ză cel mai mult nu este lip­sa turiș­ti­lor, ci liniș­tea. Muzi­ca este înlo­cu­i­tă de vânt, râse­te­le – de tăce­re. Vama Veche, într‑o zi răco­roa­să de pri­mă­va­ră, este o tera­pie antis­tres.

Maga­zi­ne­le de pe arte­ra prin­ci­pa­lă sunt închi­se. Un afiș cu scris de mână ne anun­ță că unul din­tre maga­zi­ne, cel puțin, se va des­chi­de pe 20 apri­lie. Loca­lu­ri­le cu nume cele­bre sunt încă în hiber­na­re, aștep­tând înce­pu­tul lunii mai, când sta­țiu­nea renaș­te pen­tru câte­va zile. Pla­ja, care a văzut mul­te, este acum pus­tie. Aco­pe­ri­șu­ri­le de stuf care îi feresc pe turiști de soa­re zac aban­do­na­te pe mar­gi­nea unei străzi. Afi­șe­le ne îmbie să mân­căm clăti­te de tot felul, ignorând molo­zul din fața lor, o clă­di­re de beton cu trei eta­je care amin­teș­te că aici se inves­teș­te și se fac afa­ceri.

Pe buza pla­jei, mai mul­te mașini par­ca­te. Un res­ta­u­rant cu gea­muri mari este des­chis tot tim­pul anu­lui, de trei ani. Oame­nii vin aici din Man­ga­lia, din Con­stan­ța sau chiar din Bucu­rești să ia masa cu ochii la mare și cu gân­dul la vară.

Exis­tă câte­va lucruri care par să nu se schim­be în Vama Veche, indi­fe­rent de ano­timp: spi­ri­tul de liber­ta­te și non­con­for­mism, ­câi­nii fără stă­pân și groa­pa de pe stra­da prin­ci­pa­lă, neas­fal­ta­tă de cel puțin zece ani.

Con­ti­nu­a­rea, în romanialibera.ro

Autor: Cris­ti­an Hagi.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele